פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
148 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
210 מר
7
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 40
120 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
125 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
128 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
זמירות 21
250 מר
7
פתח תקווה כפר גנים ג
שלמה קפלנסקי 68
106 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
110 מר
4.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
180 מר
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
154 מר
5
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 5
146 מר
6
3,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
140 מר
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 19
120 מר
5
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 10
87 מר
3
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
144 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
125 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
125 מר
5
2,610,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
146 מר
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
21 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 31
110 מר
4
2,375,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 44
185 מר
6
4,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
200 מר
6
4,360,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 45
125 מר
5.5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 34
141 מר
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 2
113 מר
4
2,430,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
212 מר
7
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
100 מר
3.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 33
144 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
170 מר
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 8
150 מר
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
140 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
170 מר
5
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
110 מר
4.5
2,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
200 מר
5
5,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
118 מר
5
2,695,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 8
120 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
252 מר
7
100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
100 מר
4.5
4,900 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 106
107 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130 מר
2,630,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
102 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 19
120 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 10
121 מר
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
190 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
157 מר
6
3,060,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
128 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
190 מר
7
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
110 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 108
205 מר
4
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 1
111 מר
4
2,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 41
147 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 3
140 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
91 מר
3.5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
170 מר
6
3,960,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 9
160 מר
4
999,999 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 75
128 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
121 מר
5
2,495,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
100 מר
3.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
395 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
110 מר
4
2,420,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
151 מר
5
3,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
170 מר
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
145 מר
5
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
160 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
2,525,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
235 מר
7
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 33
166 מר
4
5,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 33
202 מר
5
6,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
146 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
100 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
160 מר
5.5
3,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 31
540 מר
8
4,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
138 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
200 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
120 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
400 מר
7
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס
102 מר
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ימין שושן 9
250 מר
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8
135 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140 מר
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס 3
100 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
160 מר
5.5
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
183 מר
4
3,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 43
128 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
132 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
200 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
125 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 10
250 מר
7
5,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
180 מר
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
132 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
110 מר
4
2,330,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
110 מר
4
2,280,000 ₪