פתח תקווה נווה עוז
יוסף לוין
250
7
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני 4
250
7
4,550,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף לוין
250
7
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזמיר
400
7
4,590,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הניצנים
30
7
פתח תקווה נווה עוז
יוסף לוין
250
7
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
האביב
350
7
פתח תקווה נווה עוז
יוסף לוין
250
7
פתח תקווה נווה עוז
מניה שוחט 3
270
7
4,290,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מרים ילן שטקליס
280
7
4,750,000 ₪