פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
144 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
141 מר
6
2,760,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
193 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרימון 12
550 מר
6
5,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 28
285 מר
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הצייר צבי שור
470 מר
6
5,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
178 מר
6
3,550,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
193 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דוד שמעוני
280 מר
6
5,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
360 מר
6
4,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר זייד 28
600 מר
6
6,300,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
ד"ר אלכסנדר גרוטו 3
164 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
172 מר
6
4,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
410 מר
6
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
140 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
ד"ר אלכסנדר גרוטו 6
146 מר
6
2,490,000 ₪