פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
141 מר
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
200 מר
5
3,290,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
199 מר
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
125 מר
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
155 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
134 מר
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
134 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
165 מר
5
3,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
135 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
137 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 6.
250 מר
5
4,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 67
125 מר
5
2,530,000 ₪