פתח תקווה נווה עוז
דגניה
124 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
120 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
120 מר
4
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
120 מר
4
2,260,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
120 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 40
266 מר
4
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
124 מר
4