פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
193 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
141 מר
6
2,760,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
התאנה
290 מר
9
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרימון 12
330 מר
6
100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
145 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
178 מר
6
3,890,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
193 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 00
280 מר
8
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מרים ילן שטקליס 99
250 מר
8
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
410 מר
6
פתח תקווה נווה עוז
האורנים 555
290 מר
10
5,895,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה שדרוביצקי
270 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
124 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הצייר צבי שור
470 מר
6
5,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
155 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 2
250 מר
8
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 6.
250 מר
5
4,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז 8
250 מר
8
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם
275 מר
9
5,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
134 מר
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש 21
180 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
300 מר
6
פתח תקווה נווה עוז
הרקפת 5
290 מר
9
5,400,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן 28
300 מר
7
פתח תקווה נווה עוז
ד"ר אלכסנדר גרוטו 6
146 מר
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
315 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הורד
285 מר
3
2,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
144 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יצחק בשביס זינגר 1
250 מר
3
3,800,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,230,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
134 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
165 מר
5
3,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קדיה מולודובסקי 11
100 מר
4
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
315 מר
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
330 מר
8
4,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף 78
125 מר
4.5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
135 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קדיה מולודובסקי 11
250 מר
7
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
137 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי
250 מר
6.5
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
ד"ר אלכסנדר גרוטו 3
164 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן
290 מר
6
4,450,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל יבין 1
140 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרימון 12
330 מר
6
פתח תקווה נווה עוז
אשכול
300 מר
5.5
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה שדרוביצקי 28
250 מר
5.5
3,370,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
125 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש 21
330 מר
7
4,999,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
בן גוריון 16
380 מר
7
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הורד
324 מר
4
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
120 מר
4
2,260,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
130 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שקט וטוב
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מרדכי בן דרור 12 12
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
135 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם
40 מר
1.5
3,680 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 100
280 מר
6
4,090,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
120 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
125 מר
5
2,575,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
315 מר
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
134 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הניצנים 5
250 מר
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
135 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי
250 מר
8
פתח תקווה נווה עוז
הורד
285 מר
3
3,150,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
150 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
137 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
315 מר
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
125 מר
5
2,575,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם
275 מר
9
5,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
124 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 7
220 מר
5.5
3,450,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יעקב מרידור
320 מר
8
5,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
125 מר
4.5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
135 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 36
250 מר
7
3,849,999 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזמיר
200 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
137 מר
5
2,460,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
האביב
324 מר
4
3,350,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קדיה מולודובסקי 12
250 מר
8
4,400,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני
250 מר
8
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 28
250 מר
7
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 28
250 מר
7
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
137 מר
5
2,460,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן
250 מר
6
4,450,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני
250 מר
8
4,650,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
האביב
324 מר
4
3,350,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
האביב
324 מר
3,350,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
135 מר
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
135 מר
5
2,690,000 ₪