פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
144 מר
6
2,760,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
193 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דנמרק 75
999 מר
9,000,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מרים ילן שטקליס 99
250 מר
8
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יורדי הסירה
300 מר
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 1
375 מר
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
141 מר
6
2,760,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזמיר 16
647 מר
2.5
5,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
התמר 3
85 מר
2.5
פתח תקווה נווה עוז
הפרח 3
60 מר
3
4,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
330 מר
8
4,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
לוי אשכול
320 מר
8
5,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
330 מר
8
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
141 מר
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן
240 מר
8
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
התאנה
290 מר
9
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
178 מר
6
3,890,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
193 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דוד שמעוני
280 מר
6
5,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קרב אל עלמין 16
350 מר
9
5,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן
240 מר
7
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזמיר
400 מר
7
4,590,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
ד"ר אלכסנדר גרוטו 3
164 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז
500 מר
3,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מניה שוחט 3
270 מר
8
4,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הצייר צבי שור
470 מר
6
5,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני
250 מר
8
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
172 מר
6
4,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הורד
285 מר
3
2,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז
250 מר
1,890,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
לוי אשכול 27
180 מר
5.5
3,980,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי
250 מר
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
410 מר
6
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
140 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי 5
250 מר
9
4,990,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי 5
250 מר
9
4,990,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזית 23
350 מר
3
3,300,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 11
250 מר
7
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן
240 מר
7
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרקפת 5
290 מר
9
4,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרימון 12
330 מר
6
100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן
290 מר
6
4,450,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזית 23
350 מר
3
3,450,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן 20
240 מר
7
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
האורנים 555
290 מר
10
5,895,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
120 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז 7
500 מר
4,400,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 40
266 מר
4
פתח תקווה נווה עוז
הפרח 3
260 מר
3
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 11
250 מר
8
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 555
280 מר
8
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרימון 12
550 מר
6
5,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 2
250 מר
8
פתח תקווה נווה עוז
ד"ר אלכסנדר גרוטו 6
146 מר
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 15
250 מר
5.5
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
125 מר
5
2,470,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף 78
125 מר
4.5
2,670,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה שדרוביצקי
270 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרקפת 5
497 מר
9
4,690,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
124 מר
4
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
145 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
לוי אשכול
320 מר
8
5,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 00
280 מר
8
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
124 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
155 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
134 מר
5
2,395,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם
275 מר
9
5,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז 8
250 מר
8
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
300 מר
6
פתח תקווה נווה עוז
הרקפת 5
290 מר
9
5,400,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן 28
300 מר
7
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
315 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יצחק בשביס זינגר 1
250 מר
3
3,800,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
134 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
165 מר
5
3,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קדיה מולודובסקי 11
100 מר
4
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
315 מר
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
135 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף 78
125 מר
4.5
2,800,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קדיה מולודובסקי 11
250 מר
7
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
137 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי
250 מר
6.5
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל יבין 1
140 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרימון 12
330 מר
6
פתח תקווה נווה עוז
שלמה שדרוביצקי 28
250 מר
5.5
3,370,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשכול
300 מר
5.5
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
125 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
120 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
בן גוריון 16
380 מר
7
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הורד
324 מר
4
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
120 מר
4
2,260,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש 21
180 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש 14
88 מר
3