פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני 4
250
7
4,680,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
410
8
11,000,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
124
4
2,345,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
150
5
2,960,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזמיר
400
7
4,590,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
120
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף לוין
250
7
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 5
280
8
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
193
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף 78
124
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי
250
9
4,990,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 12
193
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
124
4
2,345,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דנמרק 79
400
12
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
144
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף לוין
250
7
פתח תקווה נווה עוז
דנמרק 75
999
9,000,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
141
6
2,760,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
120
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מניה שוחט 3
270
7
4,444,444 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרימון 12
550
6
5,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
124
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הורד
285
3
3,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם
325
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דוד שמעוני
300
3,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דוד שמעוני
630
5,850,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
התמר 3
605
2.5
6,000,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזמיר 16
647
2.5
5,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
124
4.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש 21
300
6.5
4,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הכורם 1
375
2,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דוד שמעוני
616
5,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יורדי הסירה
300
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז 7
500
4,400,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מניה שוחט 3
270
8
4,470,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מבצע חורב 5 5
109
2,180,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
התאנה
45
2
3,250 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
134
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יורדי הסירה
300
3,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף 78
140
4.5
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
141
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 28
285
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מניה שוחט
270
8
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
124
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
לוי אשכול
320
8
5,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
330
8
פתח תקווה נווה עוז
מרים ילן שטקליס 99
250
8
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הניצנים
30
7
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
120
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
200
5
3,290,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אנצו חיים סירני 4
300
9
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
360
6
4,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
120
4
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי 5
250
9
5,000,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דוד שמעוני
280
6
5,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
התאנה
290
9
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז
500
3,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
178
6
3,550,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
לוי אשכול 27
180
5.5
3,980,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הצייר צבי שור
470
6
5,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
חיים הזז
250
1,890,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
330
8
4,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
199
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 57
270
8
5,150,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר זייד 28
600
6
6,300,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דוד שמעוני
630
5,870,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן
240
8
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן
240
7
4,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
קרב אל עלמין 16
350
9
5,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
ד"ר אלכסנדר גרוטו 3
164
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 15
250
5.5
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף חנני
250
8
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
172
6
4,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף 78
125
4.5
2,670,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הרקפת 5
497
9
4,650,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
410
6
פתח תקווה נווה עוז
פרופ' ישראל ייבין 1
140
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי 5
250
9
4,990,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזית 23
350
3
3,300,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 11
250
7
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דוד שמעוני
630
5,870,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יפה נוף
125
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דוד שמעוני 9
630
5,850,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
124
4.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דרך יצחק רבין
500
4,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
סעדי העופרי
250
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
ד"ר אלכסנדר גרוטו 6
146
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הפרח 3
60
3
4,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
התמר 3
85
2.5
פתח תקווה נווה עוז
דרך יצחק רבין
500
4,600,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
לוי אשכול
320
8
5,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
האביב 19
287
7
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
120
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 40
266
4
פתח תקווה נווה עוז
הפרח 3
260
3
4,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
124
4