פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
80 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 17
78 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יעקב משה ברוידה 99
57 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
תל חי 15
78 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
85 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוצקין
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חובבי ציון 15
110 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המכבים 3
69 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
87 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
85 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
70 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 51
72 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה מרקוס 5
85 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס 9
85 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 17
78 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
1
63 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
70 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
50 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 13
55 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
50 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יעקב משה ברוידה 1
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 49
80 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי 6
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
90 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרב אילוביצקי
100 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין
80 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
80 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרצל 13
75 מר
3
1,185,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
90 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
85 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
78 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
86 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נחלת צבי 43
85 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 31
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 31
90 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
90 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר
74 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
75 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
90 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב
75 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הראשונים
80 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יעקב קרול 8
70 מר
3
1,385,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרצל 13
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המכבים 3
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 31
85 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור 8
85 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
95 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר 30
81 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה מרקוס 5
85 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
85 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
75 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
90 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
50 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר 3 3
3
1,195,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב 6
80 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר 14
65 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נחלת צבי 21
90 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות 8
80 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חובבי ציון 15
110 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חובבי ציון 8
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
82 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
91 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור 3
70 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר 52
80 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 36
60 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חכם יוסף חיים 7
71 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
84 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 41
60 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
83 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 53
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
 
78 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
85 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המכבים 3
69 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור 22
79 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 21
83 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההגנה
90 מר
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
78 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המכבים 3
70 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 49
80 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
האחים רוזוב 4
85 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההגנה
100 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
תל חי 10
90 מר
3
1,640,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס
80 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס 33
70 מר
3
1,375,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין 6
80 מר
3
1,300,200 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
91 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה 11
58 מר
3
1,500,000 ₪