פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה מרקוס 3
45 מר
2.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 16
60 מר
2.5
1,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
70 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 75
65 מר
2.5
1,245,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 36
65 מר
2.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ברקוביץ' 12
70 מר
2.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
65 מר
2.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב יצחק
65 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 10
70 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רמב"ם 6
65 מר
2.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
58 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
העלייה השנייה
70 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה 17
50 מר
2.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי
75 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 75
50 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר
65 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב
60 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
75 מר
2.5
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
50 מר
2.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
72 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי
2.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר
68 מר
2.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
75 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר
60 מר
2.5
1,135,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין 19
50 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
עוזר חיים
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב 2
58 מר
2.5
1,165,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
78 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס
50 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
50 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס
65 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי 0000
55 מר
2.5
1,555,555 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
70 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 1
65 מר
2.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה 13
50 מר
2.5
1,160,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס
60 מר
2.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
80 מר
2.5
1,210,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
60 מר
2.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
80 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר
68 מר
2.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר
68 מר
2.5
1,160,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס
65 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההגנה 14
70 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רמב"ם 6
70 מר
2.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
50 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
51 מר
2.5
880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
שעריה
51 מר
2.5
1,160,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
60 מר
2.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין
75 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
65 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
50 מר
2.5
1,135,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד וולפסון 3
49 מר
2.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר
71 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 37
70 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
48 מר
2.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
60 מר
2.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב 1
58 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
60 מר
2.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס
72 מר
2.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
70 מר
2.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
60 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
קשאני
68 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
63 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רש"י 7
70 מר
2.5
1,210,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד וולפסון 25
65 מר
2.5
1,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
01
55 מר
2.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב
60 מר
2.5
1,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד וולפסון 19
50 מר
2.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר
65 מר
2.5
1,020,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
50 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרצל 1
60 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 13
60 מר
2.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
65 מר
2.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
60 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה 13
60 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הראשונים
65 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
68 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד וולפסון 11
80 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
80 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד חיון 2
63 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרצל 25
70 מר
2.5
1,150,000 ₪