פתח תקווה יוספטל
ברנר 19
43 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 1
50 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 14
66 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
50 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
58 מר
3
990,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
64 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 77
50 מר
3
980,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 10
65 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 7
60 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 8 8
60 מר
3
1,025,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 13
60 מר
3
995,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 21
65 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
1 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 19
60 מר
3
1,075,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 11
60 מר
3
800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
72 מר
3
1,175,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 10
68 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 32
75 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
48 מר
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
61 מר
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 5
55 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 30
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 5
75 מר
3
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 9
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
48 מר
3
950,000 ₪