פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
55
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 31
70
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60
3
1,110,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 7
55
3
990,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
90
3
1,410,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
54
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
90
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
90
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70
3
3,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70
3
3,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
68
3
1,060,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
87
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
65
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
78
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 36
70
3
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
50
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
60
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 18
60
3
980,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 11
60
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול הולצברג 4 4
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
55
3
880,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 13
80
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
60
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
60
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
65
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60
3
1,095,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 14
70
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
65
3
970,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
900,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
60
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
65
3
1,150,110 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
3
930,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 26 26
60
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
61
3
999,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 21
60
3
930,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 26 26
60
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
70
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 5
68
3
1,157,777 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
55
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 1
60
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
700
3
3,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
59
3
960,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
60
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 14
65
3
1,125,000 ₪