פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
65 מר
3
1,140,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 14
70 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
65 מר
3
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 7
55 מר
3
990,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60 מר
3
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
65 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
60 מר
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
65 מר
3
1,150,110 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
3
930,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 26 26
60 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 21
60 מר
3
930,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 26 26
60 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
60 מר
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
64 מר
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 10
55 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 19
43 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
60 מר
3
980,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
58 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 7
60 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
55 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג
63 מר
3
1,060,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
58 מר
3
1,285,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 14
65 מר
3
1,125,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
57 מר
3
980,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 1
60 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
700 מר
3
3,300,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 14
66 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 1
50 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
50 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
58 מר
3
990,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 14
60 מר
3
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 77
50 מר
3
980,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 7
60 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 11
65 מר
3
1,110,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 1
60 מר
3
1,070,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 1
65 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 9
55 מר
3
930,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
60 מר
3
1,020,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
60 מר
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
60 מר
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
60 מר
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
60 מר
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 13
60 מר
3
995,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
61 מר
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
55 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 13
65 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
68 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
1 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 5
68 מר
3
1,157,777 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 7
55 מר
3
990,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג 20
88 מר
3
1,435,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
64 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
60 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 10
65 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
70 מר
3
1,030,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד''ר וייסבורג 8 8
60 מר
3
1,025,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 21
65 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 19
60 מר
3
1,075,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 11
60 מר
3
800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
75 מר
3
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
60 מר
3
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 13
70 מר
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
58 מר
3
1,050,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60 מר
3
1,180,000 ₪