פתח תקווה יוספטל
יבנה
90
3
1,410,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 3
60
3.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 24
60
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא
180
7
2,850,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 7
50
3
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 6
180
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
75
3.5
1,225,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
55
3
1,175,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 7
55
3
990,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
85
4
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
145
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
79
3.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 26
50
2.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא
185
7
2,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
65
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
השומר 30
130
4
2,900,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
68
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
55
2.5
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60
3
1,110,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 31
70
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
70
3.5
1,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 20
65
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
הרב חנזין
101
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
158
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 2
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
57
3.5
970,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
80
3.5
פתח תקווה יוספטל
מסריק
75
3.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 27
700
3,600,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
60
3
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
90
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70
3
3,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ירושלים
180
1,570,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 10
160
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
70
3
3,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
50
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 1
54
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
55
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 8
74
3.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 25
60
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 3
60
3.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול שמחה הולצברג
90
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 30
65
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
62
3
1,185,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 3
350
1,850,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
80
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
100
4
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע
351
1,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
60
2.5
1,165,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
87
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 4
80
4
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
68
3
1,060,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 18
65
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה
78
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 1
80
4
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 10
160
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 36
70
3
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
60
2.5
1,140,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
50
3
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
60
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 18
60
3
980,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 11
60
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 5
75
4
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
משעול הולצברג 4 4
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה
55
3
880,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 13
80
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
קהילת פראג 8
60
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ויסבורג
135
6
1,290,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בת שבע 7
220
10
3,600,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 16
100
6
1,280,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 17
60
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
670
4
3,090,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 28
76
3.5
1,165,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך
57
3.5
1,070,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
60
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 22
70
4
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג
65
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
50
2.5
950,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 10
68
4
1,140,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
60
3
1,095,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 10
220
6.5
3,180,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 4
50
2.5
985,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 5
75
3.5
1,225,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 10
160
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
56
2.5
1,145,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
70
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
135
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 5
68
3
1,157,777 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר 1
60
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 5
59
3
960,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ברנר
700
3
3,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
אסתר המלכה 5
75
3.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
ד"ר וייסבורג 7
55
3
1,150,000 ₪