פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 3
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 66
144 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
160 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
140 מר
6
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
140 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 6
162 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיק"א 9
120 מר
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 30
140 מר
6
2,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
130 מר
6
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
170 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 4
159 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 15
156 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 14
167 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד שמחי 7
142 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 23
137 מר
6
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 66
144 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 30
140 מר
6
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
162 מר
6
3,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
126 מר
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
160 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
140 מר
6
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 4
159 מר
6
3,350,000 ₪
חיפה רוממה
פלמ"ח
115 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
160 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 16
135 מר
6
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 7
180 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 15
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 6
250 מר
6
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
200 מר
6
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד שמחי 3
143 מר
6
2,770,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
160 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 5
200 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
150 מר
6
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
170 מר
6
2,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד שמחי 9
140 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
180 מר
6
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
120 מר
6
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
140 מר
6
2,150,000 ₪