פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 3
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
127 מר
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
137 מר
6
2,040,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
140 מר
6
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
140 מר
6
2,040,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
160 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי
135 מר
6
1,995,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
150 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 6
162 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 15
156 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
140 מר
6
2,040,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 66
144 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
170 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
145 מר
6
2,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 7
120 מר
6
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 3
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סנדר חדד 9
150 מר
6
2,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיק"א 9
120 מר
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
140 מר
6
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
135 מר
6
2,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
160 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
140 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 30
140 מר
6
2,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
130 מר
6
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 4
159 מר
6
3,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 14
167 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
150 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 116
128 מר
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס 4
130 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 23
137 מר
6
2,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
160 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 5
200 מר
6
2,350,000 ₪