פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 55
130 מר
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
115 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
120 מר
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 88
120 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
150 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
112 מר
5
1,745,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
104 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 10
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
201 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
130 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 7
120 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 6
115 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
201 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גלין 4
127 מר
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
120 מר
5
2,194,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
185 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן
115 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
140 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
110 מר
5
1,694,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
116 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש
140 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 44
150 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
185 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
140 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
110 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 111
110 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 1
110 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 73
130 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
210 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
138 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 5
98 מר
5
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
130 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
180 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
125 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון 21
110 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 34
200 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 81
107 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
112 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 19
115 מר
5
1,995,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 55
120 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
120 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
170 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 36
146 מר
5
3,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מרדכי בן דרור 14
124 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
120 מר
5
1,975,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
160 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 73
130 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
130 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
130 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 27
180 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 3
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס 1
130 מר
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 39
136 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
110 מר
5
1,995,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן
117 מר
5
1,820,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 46
153 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
103 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
220 מר
5
1,888,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
103 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
123 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 10
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
110 מר
5
1,982,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
129 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
120 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
130 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
200 מר
5
1,894,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
115 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 131
97 מר
5
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
130 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
125 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי
115 מר
5
1,820,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
5
1,850,000 ₪