פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 6
115 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110 מר
5
1,785,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 27
140 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי
118 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
120 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
109 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
131 מר
5
3,148,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
107 מר
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
120 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 116
120 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 53
140 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
110 מר
5
1,660,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 27
235 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בעל שם טוב 16
125 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 13
105 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 36
146 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
140 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
130 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 7
115 מר
5
1,795,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 2
115 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
120 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב ניימן
230 מר
5
2,830,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
126 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
120 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 6
132 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 1
125 מר
5
3,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 10
120 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 1
140 מר
5
2,275,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
125 מר
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 46
104 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 43
115 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 51
111 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 22
125 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
115 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
170 מר
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 31
220 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 46
105 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 27
180 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בעל שם טוב 16
125 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
136 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
115 מר
5
1,660,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 71
100 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גלין 4
127 מר
5
2,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
160 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 88
120 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
130 מר
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 42
110 מר
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
120 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
110 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 6
115 מר
5
1,995,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב ניימן
230 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
115 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
150 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
180 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 22
120 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב ניימן
230 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר 21
130 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סנדר חדד
120 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
104 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
126 מר
5
1,760,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
110 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
117 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
105 מר
5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 46
155 מר
5
1,920,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 10
200 מר
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
162 מר
5
3,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
160 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 36
146 מר
5
10,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
130 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ברטנורא
100 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 10
110 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 1
130 מר
5
2,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 1
140 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 170
100 מר
5
1,540,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 13
112 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון 21
110 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 39
109 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי
115 מר
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
185 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
125 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
130 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי
115 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
116 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
125 מר
5
2,685,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי
115 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
110 מר
5
1,725,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
115 מר
5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
112 מר
5
1,665,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
140 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
120 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
180 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
150 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 16
150 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב
160 מר
5
2,270,000 ₪