פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 46
185 מר
4.5
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 75
115 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
120 מר
4.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 156
130 מר
4.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
130 מר
4.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 9
115 מר
4.5
1,810,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
115 מר
4.5
1,770,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
עין גנים 62
154 מר
4.5
2,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 48
90 מר
4.5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פסקל 7
105 מר
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
115 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
100 מר
4.5
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
85 מר
4.5
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שבדיה 3
97 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 83
110 מר
4.5
1,740,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 15
100 מר
4.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 23
45 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
120 מר
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 46
45 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
120 מר
4.5
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 83
110 מר
4.5
1,740,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
100 מר
4.5
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
100 מר
4.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רחל המשוררת 33
200 מר
4.5
1,895,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 19
115 מר
4.5
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 4
200 מר
4.5
2,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 91
126 מר
4.5
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 21
100 מר
4.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
4.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
126 מר
4.5
1,740,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 22
95 מר
4.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
4.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
90 מר
4.5
1,594,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 92
98 מר
4.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 75
100 מר
4.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שבדיה 3
97 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 1
100 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 86
120 מר
4.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
160 מר
4.5
2,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
110 מר
4.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 21
100 מר
4.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
120 מר
4.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
160 מר
4.5
2,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פסקל 7
105 מר
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
120 מר
4.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון 30
85 מר
4.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 4
135 מר
4.5
2,030,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
100 מר
4.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4.5
1,895,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
117 מר
4.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
118 מר
4.5
2,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 17
110 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 125
115 מר
4.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 2
115 מר
4.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 27
140 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
110 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 13
120 מר
4.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
125 מר
4.5
2,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיארברג 3
110 מר
4.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
120 מר
4.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 46
130 מר
4.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 27
140 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
120 מר
4.5
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר 13
120 מר
4.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
100 מר
4.5
1,594,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
120 מר
4.5
2,594,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
110 מר
4.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
110 מר
4.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ברטנורא 3
110 מר
4.5
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
110 מר
4.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 19
110 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
110 מר
4.5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 160
120 מר
4.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
125 מר
4.5
2,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 54
100 מר
4.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
110 מר
4.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פסקל 7
101 מר
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 27
140 מר
4.5
2,130,000 ₪