פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 2
118 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 37
82 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 25
100 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
90 מר
4
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 37
100 מר
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מנחם רצון 1
102 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
112 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 92
95 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
95 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 12
135 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
100 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 6
180 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיארברג 10
99 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
80 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 61
115 מר
4
1,695,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק''ל 37 37
82 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 174
101 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
120 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
150 מר
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 54
86 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 6
92 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
95 מר
4
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
105 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 6
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
104 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 9
90 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 32
96 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
115 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי
105 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
4
2,099,999 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 142
100 מר
4
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 3
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
115 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
4
2,099,999 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 15
120 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
96 מר
4
1,599,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
152 מר
4
2,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 22
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 105
94 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מנדלסון 5
90000 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 142
84 מר
4
1,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 11
101 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 6
97 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
125 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 4
100 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
95 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 142
84 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
110 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
115 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
80 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
115 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 75
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור
95 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
120 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 12
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
עין גנים 64
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 5
110 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
120 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 30
105 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 9
80 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מאירוב 3
126 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מאירוב 3
99 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 48
100 מר
4
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 9
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 1000
100 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
97 מר
4
1,729,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 88
110 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
110 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 75
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 9
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
90 מר
4
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 36
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 22
110 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 12
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
98 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
120 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 45
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 11
90 מר
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
120 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 32
111 מר
4
2,090,000 ₪