פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיארברג 10
99 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי 21
104 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 1
100 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 6
180 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מנחם רצון 1
102 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי
105 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 46
94 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
119 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 43
106 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 6
92 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 6
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
4
2,099,999 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
110 מר
4
2,030,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
115 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
100 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
115 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
115 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 174
101 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 9
94 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
105 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
82 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 32
96 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
115 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 15
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
4
2,099,999 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
152 מר
4
2,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האר"י הקדוש 10
100 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
105 מר
4
1,649,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
150 מר
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 11
101 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
125 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 32
95 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 6
97 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 4
100 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
115 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 300
96 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 55 55
130 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
120 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
120 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
120 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 15
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 28 28
94 מר
4
5,500 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שפירא
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
115 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
110 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
97 מר
4
1,729,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 36
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 12
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
120 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 45
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 28
93 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 55 55
130 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
120 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שפירא
90 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
120 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 32
111 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
118 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
98 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
115 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
98 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
2,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 56
115 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
105 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 180
105 מר
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
150 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
152 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 5
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מנחם רצון 1
90 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
97 מר
4
1,729,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור 23
110 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 32
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 5
110 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 6
100 מר
4
2,160,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
110 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 6
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 22
88 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 3
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
109 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי
95 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב עמיאל 7
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
97 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
16 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
100 מר
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 6
92 מר
4
1,870,000 ₪