פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 18
112
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
90
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 33
100
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 17
95
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בעל שם טוב
95
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 6
100
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 11
101
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 117
110
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 17
80
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
128
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 39
88
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 47
119
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי
100
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 6
180
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר 10
100
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
100
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 4
105
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק
104
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 53
95
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אלתר מיהוד 4
130
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 1
100
4
2,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
100
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אבינועם ילין 11
90
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
92
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 15
90
4
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 169
110
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
152
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 3
100
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון 21
100
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס 3
100
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
110
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 92
95
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 45
105
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 100
87
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 6
105
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 22
85
4
1,699,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
119
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אבינועם ילין 5
105
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
120
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיארברג 3
110
4
1,745,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 84
80
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
95
4
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 29
90
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 19
92
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 8
100
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 32
100
4
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
85
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
90
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 6
100
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 12
100
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
100
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שלום שבזי
96
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון
100
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
80
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 86
100
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
107
4
2,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
115
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון
100
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
110
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חיים כהן 28
111
4
2,796,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
120
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 9
80
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 32
96
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
92
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
100
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
110
4
1,595,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 15
110
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מנחם רצון
100
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
100
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
85
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
112
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
120
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
125
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
90
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חנה סנש 5
130
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
עין גנים 66
99
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 102
97
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
96
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 31
112
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
95
4
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 52
110
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 11
95
4
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
113
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מנחם רצון
100
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 122
130
4
1,695,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 32
96
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
96
4
1,699,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
עין גנים 66
100
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האר"י הקדוש
103
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה
90
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 27
103
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 29
110
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 29
110
4
2,080,000 ₪