פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 48
85 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 19
78 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שפירא
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 95
74 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 38
68 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 28
88 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיארברג
75 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 45
100 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 1
80 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור 26
90 מר
3
1,499,999 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 48
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 100
100 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה
90 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה
85 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 28
85 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
78 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סנדר חדד 4
60 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 13
70 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 10
80 מר
3
1,699,999 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 18
87 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 74
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
85 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 15
90 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה 8
72 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 24
65 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 17
66 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 33
96 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 20
77 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 3
63 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
91 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 75
88 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זכרון משה 8
72 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הלר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה
85 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 77
84 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיארברג 14
64 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 75
85 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל 16
96 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
75 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 95
85 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 33 33
100 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 18
87 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
70 מר
3
1,325,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 3 3
63 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 19
58 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 75
95 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
90 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
70 מר
3
1,215,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
70 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 5
70 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
90 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
85 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
110 מר
3
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
100 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
100 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 43
66 מר
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 103
65 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 13
80 מר
3
1,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
82 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 58
80 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 140
87 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש 4
65 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 2
90 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 8
80 מר
3
1,640,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
75 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חדווה רשיש 9
69 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
70 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
80 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
81 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
80 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 3
95 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
75 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 24
85 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 2
75 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 2
1 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
צבי הירש קלישר 10
70 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק 1
100 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 2
85 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
70 מר
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 74
90 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 15
70 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
95 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 17
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שרה אהרונסון 13
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
85 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ 29
100 מר
3
1,810,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
90 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 34
95 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 11
65 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
60 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
85 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בעל שם טוב 10
78 מר
3
1,595,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה
85 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
80 מר
3
1,250,000 ₪