פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר 4
70 מר
2.5
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 73
70 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר
65 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 144
60 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 88
60 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
65 מר
2.5
1,295,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 85
65 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר 5
58 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר 5 5
58 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
70 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
70 מר
2.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 24
70 מר
2.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 22
70 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 9
75 מר
2.5
1,240,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 80
60 מר
2.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
85 מר
2.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 14
75 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
70 מר
2.5
1,160,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
60 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
70 מר
2.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
70 מר
2.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 11
50 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 33
73 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הלר
65 מר
2.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון
83 מר
2.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר
72 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 73
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר 3
55 מר
2.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 85
67 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
50 מר
2.5
1,040,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון 44
49 מר
2.5
1,170,000 ₪