פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 9
68
2
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 19
65
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד צבי פנקס
60
2
1,295,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 45
57
2
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
60
2
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה 43
50
2
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם 53
44
2
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 19
65
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 9
38
2
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
 
62
2
1,215,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 155
50
2
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא 24
50
2
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 155
30
2
1,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ברנדה 10 10
2
950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
65
2
1,220,000 ₪