פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 9
45 מר
2
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 9
40 מר
2
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי
53 מר
2
1,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 4
48 מר
2
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
50 מר
2
1,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
55 מר
2
1,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
60 מר
2
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סנדר חדד 4
57 מר
2
1,255,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
80 מר
2
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
80 מר
2
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יהוד
50 מר
2
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בלפור
50 מר
2
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק''ל 21 21
64 מר
2
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
46 מר
2
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
47 מר
2
970,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרמן צבי שפירא
70 מר
2
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
60 מר
2
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קק"ל
70 מר
2
1,280,000 ₪