פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 32
140 מר
6
2,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
150 מר
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
130 מר
6
2,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
163 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
150 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
200 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון
170 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
163 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס 28
130 מר
6
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
150 מר
6
פתח תקווה מחנה יהודה
 
200 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 30
196 מר
6
2,700,000 ₪