פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
95 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
177 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 28
93 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנרייטה סולד 19
103 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
ישראלוב 1
85 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 59
107 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
110 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
103 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
100 מר
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 23
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
המגיד 4
90 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
95 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
92 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
ישראלוב 5
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
93 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
94 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנרייטה סולד 13
88 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
המגיד 2
89 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
95 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
102 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 9
112 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
95 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 9
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
98 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
110 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
90 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
97 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
110 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
115 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 13
97 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
91 מר
4
1,785,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 28
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
102 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
97 מר
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
95 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
100 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 1
93 מר
4
1,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי 14
93 מר
4
1,785,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
90 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
94 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 43
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 28
105 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
98 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל
96 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
85 מר
4
1,545,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 4
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 23
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
90 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 1000
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
100 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש 25
98 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס 20
70 מר
4
1,330,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
10 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 23
100 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
120 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
103 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
100 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 31
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
80 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 23
100 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 29
107 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 31
99 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
ישראל ישעיהו 5
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 3
90 מר
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
100 מר
4
181,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
103 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
114 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר
96 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 22
100 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
100 מר
4
1,645,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
105 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
92 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 22
95 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 43
95 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 33
92 מר
4
1,800,020 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
97 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 6
87 מר
4
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 6 6
87 מר
4
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
100 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 19
96 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
92 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
ישראלוב
85 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה 19
84 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 1
80 מר
4
1,260,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 31
100 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
94 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
120 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
90 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 15
86 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
90 מר
4
1,550,000 ₪