פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
84 מר
3.5
1,475,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 9
86 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 11
80 מר
3.5
1,420,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 32
72 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
83 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בריגדיר קיש 3
90 מר
3.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 14
70 מר
3.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס 22
65 מר
3.5
1,295,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
90 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל
90 מר
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 32
82 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
90 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 22
80 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
עין גנים 82
89 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
150 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
95 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
95 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 32
82 מר
3.5
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,600,000 ₪