פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
85 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
80 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
90 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
160 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
82 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
150 מר
3.5
1,375,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
70 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 9
94 מר
3.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
90 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 43 43
84 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
 
85 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
 
85 מר
3.5
1,295,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
95 מר
3.5
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יהושע בן נון
76 מר
3.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 10
85 מר
3.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
עין גנים 82
80 מר
3.5
1,420,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
85 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 9
85 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
87 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
85 מר
3.5
1,365,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
85 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
87 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 43
84 מר
3.5
1,480,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
80 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
85 מר
3.5
1,365,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
145 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 32
85 מר
3.5
1,380,000 ₪