פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
85 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
80 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
90 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יהושע בן נון 15
64 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
80 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
160 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
82 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
150 מר
3.5
1,375,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
70 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 9
94 מר
3.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 9
85 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
87 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
85 מר
3.5
1,365,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
85 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
87 מר
3.5
1,430,000 ₪