פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 9
75 מר
3
1,510,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 50
85 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
75 מר
3
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
1,545,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יהושע בן נון
75 מר
3
1,210,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
80 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
80 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר
70 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
70 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 11
72 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 7
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
68 מר
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
70 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
85 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
80 מר
3
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
75 מר
3
1,345,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
80 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
80 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי 4
85 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 6
65 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 7
75 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 6
55 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
75 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 18
62 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
83 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
85 מר
3
1,595,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 27
75 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון 14
120 מר
3
2,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 24
75 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
77 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 16
80 מר
3
1,720,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
78 מר
3
2,100,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
62 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
80 מר
3
1,610,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 13
70 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
80 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יהושע בן נון 9
65 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
80 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
75 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 56
73 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס 28
66 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 8
63 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 17
80 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש 14
84 מר
3
1,650,500 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
ג'מילי 5
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
75 מר
3
1,425,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 7
75 מר
3
1,275,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 20
62 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
70 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
80 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
75 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
65 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
77 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
75 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
92 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
80 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
75 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל
80 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 3
60 מר
3
2,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
70 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 11
75 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 13
80 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 16
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
75 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה 1
79 מר
3
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
62 מר
3
1,234,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
70 מר
3
1,330,000 ₪