פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
98 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 12
95 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
129 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
100 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 9
75 מר
3
1,510,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 12
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 32
140 מר
6
2,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
115 מר
4
2,180,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
92 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
90 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי 4
85 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 29
107 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 22
95 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
85 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 23
100 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי 11
92 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 6
65 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
163 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 00
92 מר
4
1,777,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
150 מר
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
121 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
75 מר
3
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 30
92 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי 111
300 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 11
72 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש 14
106 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
103 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
80 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
94 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
1,545,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 28
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
145 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
70 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש 14
106 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
80 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 6
55 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
95 מר
4
1,825,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 43
125 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
120 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
120 מר
4.5
2,190,021 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 7
75 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
96 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 13
110 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב ישעיהו משורר 1
135 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 1
80 מר
4
1,260,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 35
12 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 2
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
83 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
90 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
130 מר
6
2,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 15
166 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
75 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
75 מר
3
1,345,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
140 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 3
100 מר
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 43
95 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס 24
75 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 18
62 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
180 מר
7
2,740,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 28
96 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
90 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
103 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
134 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
95 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 33
104 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
97 מר
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
145 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 8
63 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 32
140 מר
6.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
שלום עליכם 1
84 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
1
1,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
85 מר
3
1,595,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
15 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
92 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
97 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
95 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
83 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 27
75 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנרייטה סולד 19
115 מר
5
1,660,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
110 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
85 מר
4
1,545,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 31
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 43
34 מר
1
990,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב ישעיהו משורר 1
130 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון 14
120 מר
3
2,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
108 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב ישעיהו משורר 1
135 מר
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב משורר ישעיהו 1
135 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
70 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
80 מר
3
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר
140 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 51
118 מר
5
2,250,000 ₪