פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 59
104
4
1,899,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
121
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
עין גנים
115
5
1,760,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
103
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 3
100
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 4
95
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
85
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש 25
84
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
חב"ד 3
138
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 18
70
3
1,555,555 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר
81
3
1,670,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 10
76
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
90
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 13
97
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
92
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 19
90
4
1,645,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 33
106
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 50
85
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 30
87
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
84
3.5
1,475,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 22
89
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
102
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 32
72
3.5
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 9
86
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
150
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
110
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 28
105
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 33
125
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 28
91
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 11
150
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
103
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה 100
80
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
130
5.5
2,530,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
המגיד 4
90
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 9
100
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
90
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
92
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
 
76
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
118
4.5
2,130,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
110
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
102
4.5
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 12
100
4
1,799,999 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
103
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל
90
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
95
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
118
4.5
2,195,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
105
4
1,919,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
100
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
130
6.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
100
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
100
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
93
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
102
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
110
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
91
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 12
98
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 12
121
5
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
103
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
95
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
100
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
80
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 27
80
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
91
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 9
65
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
80
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
110
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
שקד
500
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 11
80
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 31
115
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
103
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 16
70
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 31
94
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
97
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
79
3
1,890,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
90
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
67
3
1,890,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון 14
120
3
2,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
150
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
90
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
81
3
1,670,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
200
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר
100
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 13
100
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס 22
74
1,300,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 32
72
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 11
80
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בריגדיר קיש 3
90
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
1
10,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 19
90
4
1,645,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בריגדיר קיש 3
70
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
100
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
70
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 6
70
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 11
80
3
1,260,000 ₪