פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ
135
6
פתח תקווה אחדות
סיני 3
202
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה נוביק
250
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
סיני 3
200
6
2,490,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 36
130
6
2,480,000 ₪