פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
8 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 35
110 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
115 מר
4
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 12
97 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
100 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
93 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
98 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
70 מר
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 14
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הירדן
120 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 4
110 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 35
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
10 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
75 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 36
110 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע
88 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
112 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
92 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
100 מר
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יחיאל גורדון 6
90 מר
4
1,320,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
95 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
דוד רזיאל 4
96 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
90 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 9
114 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
95 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80 מר
4
1,380,000 ₪