פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
98 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הירדן
120 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 9 9
115 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 14
125 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 122
100 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
10 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
75 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 36
110 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע
88 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
112 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
100 מר
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
95 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
108 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה אחדות
דוד רזיאל 4
96 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 29
75 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 4
99 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 4 4
110 מר
4
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 9
114 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
95 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80 מר
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
116 מר
4
2,235,000 ₪