פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 19
95
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 12
110
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
115
4
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 36
100
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
70
4
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע 6
100
4
1,495,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
100
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה אחדות
סיני 14
120
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
85
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
8
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
90
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
85
4
1,420,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
80
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
100
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 6
224
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה אחדות
סיני 3
92
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 9
107
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
85
4
1,420,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הירדן
100
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
110
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הירדן
118
4
2,000,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
95
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 12
97
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
98
4
1,525,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
70
4
1,380,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 14
100
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
90
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הירדן
120
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
93
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 35
110
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
100
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 9 9
115
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
99
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
90
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 4
110
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 14
11
4
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 35
100
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
75
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע
95
4
1,650,000 ₪