פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 21
60 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 2
70 מר
3
100,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 21
70 מר
3
1,800,000 ₪