פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 45
74 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 22
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
65 מר
3
1,165,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 34
80 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 4
65 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
86 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
40 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 6
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
65 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 42
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 22
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
75 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יחיאל גורדון 2
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
86 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
86 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 4
60 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
74 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 31
50 מר
3
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית
68 מר
3
1,160,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
62 מר
3
1,325,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 21
64 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה
70 מר
3
1,060,000 ₪