פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 22
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
62 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
81 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 21
60 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 22
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
75 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
80 מר
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 21
70 מר
3
1,800,000 ₪