פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 4
65 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 22
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
62 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
40 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
65 מר
3
1,165,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 26
55 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 2
70 מר
3
100,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
81 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 6
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
65 מר
3
1,070,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 1
75 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 26
67 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית
50 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
65 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 21
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
60 מר
3
1,220,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 42
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 26
50 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 17
90 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
69 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 22
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 34
80 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 4
75 מר
3
1,375,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
75 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יחיאל גורדון 2
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
70 מר
3
1,100,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
86 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
86 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 4
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
54 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 17
70 מר
3
1,160,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 40
70 מר
3
990,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יחיאל גורדון 2 2
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 4
60 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
74 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 7
65 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 21
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג
60 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
65 מר
3
1,060,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
58 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
80 מר
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
74 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג
60 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 26
67 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 21
70 מר
3
1,800,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
60 מר
3
1,120,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 11
80 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 11
56 מר
3
1,160,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 17
90 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 31
50 מר
3
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית
68 מר
3
1,160,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
62 מר
3
1,325,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 11
70 מר
3
1,120,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג 3
50 מר
3
1,120,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 21
64 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 8
55 מר
3
1,060,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
70 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 11
58 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה
70 מר
3
1,060,000 ₪