פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
86 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה נוביק 2
124 מר
4.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 9
126 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יחיאל גורדון 2
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 21
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 14
125 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
80 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 77
160 מר
5.5
2,480,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
86 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
65 מר
3
1,165,000 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 87
105 מר
3.5
1,420,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 4
99 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 26
67 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 1 1
3.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
75 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
210 מר
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
124 מר
4.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 36
110 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע
88 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ
100 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 9
65 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה
88 מר
5
1,525,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד
40 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
202 מר
5.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 4
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 4
54 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 4
75 מר
3
1,375,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
141 מר
6
1,990,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
120 מר
6
1,899,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
10 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 1000
105 מר
4.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 6
91 מר
3.5
1,610,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
75 מר
3.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
132 מר
5.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 17
70 מר
3
1,160,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 1
75 מר
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 21
70 מר
3
1,800,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
60 מר
3
1,120,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 6
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 14
85 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 11
80 מר
3
1,170,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 34
85 מר
3.5
1,410,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 40
70 מר
3
990,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 19
85 מר
3.5
1,326,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 122
100 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 24
100 מר
3.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה אחדות
הנרייטה סולד 4 4
110 מר
4
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יחיאל גורדון 2 2
65 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
החמישה 3
130 מר
5.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
55 מר
2.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 19
75 מר
4.5
1,960,000 ₪
פתח תקווה אחדות
גדנ"ע 3
100 מר
3.5
1,480,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 47
85 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
81 מר
3
1,495,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
134 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
112 מר
4
2,175,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
92 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 32
93 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 4
60 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית
50 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
דוד רזיאל 4
96 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אופיר
45 מר
2
850,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית 11
56 מר
3
1,160,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
70 מר
5.5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 19
200 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה נוביק 2
242 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
100 מר
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני
74 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 25
185 מר
5
1,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 7
127 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 37
217 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
80 מר
3.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 19
50 מר
2
1,050,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 20
80 מר
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה אחדות
ברוך שפינוזה 7
65 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה אחדות
מיכל לייב כץ 87
105 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יחיאל גורדון 6
90 מר
4
1,320,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 34
86 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
רבקה גובר 9
127 מר
5
2,299,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
75 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
75 מר
4
1,400,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג 5
50 מר
2
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
95 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 17
90 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
אסף שמחוני 31
50 מר
3
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 21
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בנימין מינץ 27
108 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספסברג
60 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בריגדיר קיש 8
100 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה אחדות
בכור שטרית
68 מר
3
1,160,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוספטל
70 מר
3.5
1,080,000 ₪