פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150 מר
6
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
135 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב ריינס 18
198 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
135 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 2
140 מר
6
פתח תקווה תקומה
הרב ריינס 30
200 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
125 מר
6
2,900,000 ₪