פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150 מר
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
6
2,830,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 22
195 מר
6
2,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
151 מר
6
פתח תקווה תקומה
חזון אי"ש 9
140 מר
6
2,090,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
440 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
140 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
158 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה תקומה
ויסוקר 5
230 מר
6
2,280,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 62
160 מר
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
ויסוקר
230 מר
6
2,280,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
194 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
193 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
193 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ'
193 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 48
150 מר
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
200 מר
6
2,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
193 מר
6
2,540,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
193 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
193 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
ויסוקר
130 מר
6
2,200,000 ₪