פתח תקווה תקומה
הרב ריינס 18
189
6
3,290,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
900
6
6,500,000 ₪