פתח תקווה תקומה
הרב ריינס 18
198 מר
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב ריינס 30
200 מר
6
2,950,000 ₪