פתח תקווה תקומה
צירלסון 16
210
6
1,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 17
158
6