פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150 מר
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
6
2,830,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
151 מר
6
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150 מר
6
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
135 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
140 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
158 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
135 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
125 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
200 מר
6
2,520,000 ₪