פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
140
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
151
6
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 5
145
6
2,950,000 ₪