פתח תקווה תקומה
הרב ריינס 32
160
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב ריינס 18
189
6
3,290,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
151
6
פתח תקווה תקומה
צירלסון 16
210
6
1,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נצח ישראל
500
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
900
6
6,500,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 13
420
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
140
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 17
158
6