פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
200 מר
5
5,190,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
133 מר
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
116 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
150 מר
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
200 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
146 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רוקח
155 מר
5
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
125 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
חזון אי"ש 9
110 מר
5
1,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 24
120 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
125 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
145 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
150 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 55
130 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
100 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
143 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 11
145 מר
5
2,685,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
138 מר
5
2,975,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 23
127 מר
5
2,475,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה מילר 11
250 מר
5
4,500,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
600 מר
5
3,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
127 מר
5
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
130 מר
5
2,090,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 8
140 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
125 מר
5
2,480,000 ₪