פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 8
127
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 7
100
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט
250
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס 18
125
5
1,999,999 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יצחק אברבנאל
200
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
98
5
1,695,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
125
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס 18
124
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יצחק אברבנאל 27
120
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב
120
5
1,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נצח ישראל 5
170
5
3,140,000 ₪
פתח תקווה תקומה
חיסין 1
126
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב
115
5
1,599,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
200
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס
125
5
2,030,000 ₪
פתח תקווה תקומה
חיסין 1
126
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
116
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב
110
5
1,590,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 6
115
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 22
156
5
1,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
כרמלי 1000
130
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
137
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
150
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה תקומה
חזון אי"ש 9
109
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
135
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 13
136
5
2,890,000 ₪
פתח תקווה תקומה
ויסוקר
120
5
1,730,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 68
110
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 27
125
5
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 17
145
5
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
190
5
2,630,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 5
108
5
1,600,000 ₪