פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
140 מר
4
1,869,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 17
100 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 1
103 מר
4
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר
113 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר 6
87 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
84 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
103 מר
4
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 9
91 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
90 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר 11
100 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו
100 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
100 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צ'ירלסון
120 מר
4
1,799,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
100 מר
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו
100 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
150 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
100 מר
4
1,460,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 5
107 מר
4
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 14 14
90 מר
4
1,495,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11 11
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט
103 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 17
150 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 100
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר
200 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 2
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 5
106 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 10
84 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ'
200 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 62
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 5
12 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס
96 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 5
106 מר
4
1,535,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 12
100 מר
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 2
92 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
106 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
135 מר
4
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא
107 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 15 15
130 מר
4
2,600,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 19
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 19
100 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 15
250 מר
4
2,900,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
90 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 12
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
100 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 10
85 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 48
1 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 2
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר
200 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ'
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 27
110 מר
4
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 21
123 מר
4
2,630,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
150 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 5
101 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ'
90 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
85 מר
4
3,450 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ'
103 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ'
90 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 4
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא
95 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ'
200 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע שטמפפר 78
95 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
90 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ'
200 מר
4
1,730,000 ₪