פתח תקווה תקומה
רוקח
95 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 32
85 מר
3.5
1,695,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 17
90 מר
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 18 18
88 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 18
88 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 14
163 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
85 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רוקח 13
95 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רוקח 13
95 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 19 19
60 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רוקח
74 מר
3.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
87 מר
3.5
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 19
60 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר 1
75 מר
3.5
1,450,000 ₪