פתח תקווה תקומה
צירלסון
75 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
170 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
75 מר
3
1,595,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
90 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
90 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
83 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
85 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
76 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 29
70 מר
3
פתח תקווה תקומה
צירלסון
80 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
50 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
61 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
75 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
41 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 18
80 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 14
83 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 25
70 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
78 מר
3
1,410,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
80 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע שטמפפר 78
80 מר
3
1,575,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 14
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס 1
90 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 2
79 מר
3
1,335,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 14
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 14
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
גרשון אגרון 4
70 מר
3
1,195,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
75 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
83 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
70 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
75 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 57
80 מר
3
1,585,000 ₪