פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
170 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 17
100 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
140 מר
4
1,869,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
190 מר
5
2,630,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
83 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
90 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
138 מר
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 17
145 מר
5
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 13
135 מר
5
2,890,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 1
103 מר
4
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר
113 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב
120 מר
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
76 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
81 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 50
380 מר
5.5
2,980,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס
80 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
300 מר
7
3,000,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
150 מר
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
151 מר
6
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
60 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
569 מר
9
5,800,000 ₪
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר 6
87 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
200 מר
5
5,190,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
125 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
568 מר
9
5,500,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
85 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
84 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רוקח
95 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
103 מר
4
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
116 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
55 מר
2.5
1,160,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 23
130 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
3
1,165,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
75 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 9
91 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
85 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
900 מר
6
7,200,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
60 מר
3
פתח תקווה תקומה
השלושה
70 מר
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150 מר
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 22
195 מר
6
2,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
72 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 32
85 מר
3.5
1,695,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 5
145 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
90 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
195 מר
5
2,630,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 27
145 מר
5.5
3,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צ'לנוב יחיאל 15
83 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 11
138 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
37 מר
2
1,240,000 ₪
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר 11
100 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו
100 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15 15
83 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
600 מר
1
5,500,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
100 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 17
90 מר
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צ'ירלסון
120 מר
4
1,799,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
90 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
6
2,830,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
100 מר
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
190 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
75 מר
3
1,595,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב
103 מר
4.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רוקח
155 מר
5
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
146 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
280 מר
5
3,600,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
95 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
146 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
900 מר
7,200,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו
100 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
150 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
100 מר
4
1,460,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
200 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
80 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
50 מר
3
1,090,000 ₪
פתח תקווה תקומה
אהרונוביץ יוסף 1
105 מר
4.5
1,845,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150 מר
6
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 5
107 מר
4
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
61 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
135 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה תקומה
חזון אי"ש 9
110 מר
5
1,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 14 14
90 מר
4
1,495,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 18 18
88 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
75 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11 11
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 18
88 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט
103 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 24
120 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 17
150 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 19
130 מר
7
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
125 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 100
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
41 מר
3
1,300,000 ₪