פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 17
100 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
170 מר
3
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 27
145 מר
5.5
3,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
150 מר
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 22
195 מר
6
2,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
75 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 32
85 מר
3.5
1,695,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150 מר
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
75 מר
3
1,595,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
80 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
6
2,830,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו
100 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
116 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 17
90 מר
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
90 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
100 מר
4
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
100 מר
4
1,460,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 15
83 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
85 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רוקח
155 מר
5
פתח תקווה תקומה
צירלסון 29
70 מר
3
פתח תקווה תקומה
אהרונוביץ יוסף 1
105 מר
4.5
1,845,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
150 מר
6
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
150 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
133 מר
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 19
200 מר
6.5
4,200,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 5
107 מר
4
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
125 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
61 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 26
76 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
140 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
90 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
135 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה תקומה
חזון אי"ש 9
110 מר
5
1,620,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 14 14
90 מר
4
1,495,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 15
200 מר
5
5,190,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 18 18
88 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
75 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11 11
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 18
88 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט
103 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
151 מר
6
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 9
91 מר
4
1,470,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 24
120 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו
100 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 17
150 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
125 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 19
130 מר
7
פתח תקווה תקומה
רוקח
95 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 100
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
41 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה תקומה
כ"ט בנובמבר
200 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 1
145 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 2
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 18
80 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 5
106 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל 14
83 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 25
70 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 10
84 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע שטמפפר 82
170 מר
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 62
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ'
200 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 12
100 מר
4
1,440,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף אהרונוביץ' 5
12 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה 5
106 מר
4
1,535,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס
96 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
106 מר
4
1,530,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
80 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 2
92 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 14
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יהושע שטמפפר 78
80 מר
3
1,575,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת סיב
135 מר
4
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא
107 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 15 15
130 מר
4
2,600,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון
84 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
100 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הקונגרס 1
90 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 19
100 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 19
100 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 14
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יחיאל צ'לנוב 2
79 מר
3
1,335,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף קארו 15
250 מר
4
2,900,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
90 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה תקומה
חזון אי"ש 9
140 מר
6
2,090,000 ₪
פתח תקווה תקומה
דון יוסף נשיא 12
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר
70 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט 14
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
150 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף פפר 11
100 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
440 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה תקומה
צירלסון 14
163 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה תקומה
נחלת צבי 55
130 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה תקומה
השלושה
78 מר
3
1,410,000 ₪
פתח תקווה תקומה
גרשון אגרון 4
70 מר
3
1,195,000 ₪