פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
126 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
142 מר
5
2,830,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
136 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
143 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה
משה שמיר 3
125 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
140 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
150 מר
5
3,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
150 מר
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
126 מר
5
פתח תקווה
מבצע יפתח
123 מר
5
2,149,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
190 מר
5
4,200,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 13
137 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
137 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
150 מר
5
3,300,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 13
137 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
135 מר
5
2,720,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 15
125 מר
5
2,370,000 ₪