פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
128
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
125
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 20
133
5
2,585,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 18
132
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 6
125
5
2,460,000 ₪
פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
שמעון ויזנטל 1
119
5
2,030,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
128
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
135
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
שמעון ויזנטל 1
119
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 23
130
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
 
135
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 67
150
5
4,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
118
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה תקומה
זרח ברנט
250
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 19
22
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב ישעיהו משורר 18
126
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
125
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
125
5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
125
5
2,429,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
125
5
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
150
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
160
5
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 17
137
5
2,690,000 ₪