פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 16
125 מר
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה בר יהודה
צה"ל 62
126 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 15
133 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
125 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
140 מר
5
450,000 ₪
פתח תקווה
נוה גן
132 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,265,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 8
155 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
132 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
123 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
130 מר
5
2,530,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
120 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 6
136 מר
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
125 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
129 מר
5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
127 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה
נוה גן
125 מר
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
120 מר
5
2,240,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
130 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה
נוה גן
120 מר
5
2,250,000 ₪