פתח תקווה
רבקה גובר
128 מר
5
2,340,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
135 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
135 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
132 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
145 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
142 מר
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
133 מר
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12 12
135 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
142 מר
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה 10
135 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
142 מר
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 5
133 מר
5
2,490,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר
125 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 12
130 מר
5
2,320,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
125 מר
5
2,195,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 12
127 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
142 מר
5
פתח תקווה
מבצע דקל 7
135 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע יפתח 2
120 מר
5
2,190,000 ₪